СТРОИТЕЛ ТРОЯН

СТРОИТЕЛ ТРОЯН

пл. Раковски 1
Троян,
България
24.7129702
42.8903751
UserLikes
Име: СТРОИТЕЛ ТРОЯН
Адрес: Троян, пл. Раковски 1
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.stroitel-tr.domino.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Строителни услуги
Дейност:

Проектиране и строителство в страната и чужбина, преустройство, реконструкция на сгради

Ключови думи: строителство в страната, строителство в чужбина, строителство, преустройство, реконструкция на сгради

СТРОИТЕЛ ТРОЯН

За нас

Дружеството е регистрирано с решение на Ловешкия окръжен съд, Търговско отделение по ф.д.№ 212/2006 г., под №2, том 6, стр. 6 и е представлявано от инж. Лилия Цанкова. Адресът на управление е: гр. Троян 5600, пл. Раковски №1, с предмет на дейност: проучване, проектиране и строителство в страната и чужбина, преустройство, реконструкция на сгради и др. дейности.


Разполагаме със собствени машини, необходими за изпълнението на всички видове строително-монтажни работи. Също така имаме и собствена складова база.


Средносписъчният състав е 35 души, като ИТР - 4 души, с възможности при по - голям обем на строителство да се наемат отделни бригади за различни видове работи. Имаме значителен опит при възстановяване на архитектурното наследство по отношение на старопланинската възрожденска къща и традиционната дървена къща. Изпълняваме тези работи по традиционните технологии с вграждане на отделни запазени фрагменти, без да се пропускат съвременните технологии в помощ на това.


От 2008 г. фирмата беше приета за член на Камара на строителите в България.

 

Открийте ни в Google+