СТРОЙМАКС

СТРОЙМАКС

ул. Петко Д. Петков 5
Благоевград,
България
23.0980212
42.0204047
UserLikes
Име: СТРОЙМАКС
Адрес: Благоевград, ул. Петко Д. Петков 5
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.strojmax.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Строителни услуги
Дейност:

Основната дейност на фирмата е строителство, строителни ремонти и реконструкциия на сгради.

Ключови думи: строймакс, строителство, строителни ремонти, реконструкциия сгради

За нас

СТРОЙМАКС ООД е регистрирана на 17.02.2005 г. от Благоевградски окръжен съд. Основната дейност на фирмата е строителство, строителни ремонти и реконструкциия на сгради. От създаването си до настоящия момент фирмата е извършвала различни видове строително монтажни работи на обекти, изискващи перфектна организация на работа, високо качество и бързи темпове на строителство.

СТРОЙМАКС декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да създава и предоставя на своите клиенти строителни услуги, които не само да съответстват на техните изисквания, но и да надминават очакванията им за качество.

СТРОЙМАКС непрекъснато следи за степента на удоволетвореност на клиентите и проучва техните препоръки, изисквания и рекламации, като използва това за подобряване характеристиките на услугите и усъвършенстване на системата за управление на качеството.

СТРОЙМАКС поддържа екип от високо квалифициран и мотивиран персонал и полага грижи за поддържане на благоприятна творческа атмосфера. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удоволетворяването на изискванията на клиентите и просперитета на фирмата.

СТРОЙМАКС поддържа система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2000.

СТРОЙМАКС възприема процесния подход за създаването и поддържането на системата за управление на качеството. Във връзка с това извършва определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите услуги. Определя и събира необходимата информация за протичането на тези процеси и измерва резултатите по отношение на призводителността и ефикасността им.. Ръководството периодично извършва преглед на функционирането на системата за управление на качеството, изпълнението и поставянето на нови цели по качеството.

СТРОЙМАКС гарантира на своите клиенти коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти.
 

Открийте ни в Google+